Programı PDF Olarak İndir Sunumları İndirlogo YEREL YÖNETİMLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU PROGRAM
Fuar İzmir Gaziemir C Hol
1. GÜN
(16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA)
09.30-10:00 AÇILIŞ

KAYIT (GÜN BOYU)
10:00-11:10 İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Enstitüsü(İSGÜM)

İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı ve Periyodik Kontrol Yetkilendirmelerinde Yeni Dönem Uygulamaları
Yusuf Ziya BOLAT

Asbest Risk Değerlendirmesi ve Söküm İşlemleri
Selim ÇAL
11:00-11:20 ARA
11:20-12:30 İŞ HUKUKU
Oturum Başkanı: Av. Özkan YÜCEL - Türkiye Barolar Birliği Delegesi

İş Kazalarında İşveren ve İşveren Vekillerinin Hukuki, Cezai ve Mali Sorumlulukları
Yargıtay İçtihâtları
Av. Meriç KAPTAN - İzmir Barosu Genel Sekreteri
Av.Özlem BALIM - İzmir Barosu
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
13:30-15:15 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SENDİKALARIN ROLÜ
Oturum Başkanı: Yusuf Fatih ACAR - İzmir Büyükşehir Bel. Şirketler Koordinatör Yard.

Tevfik GÜNEŞ - DİSK İSİG Daire Müdürü
Hayrettin ÇAKMAK - TÜRK-İŞ İzmir 3. Bölge Temsilcisi
Mehmet KAYA - KESK Genel Hukuk TİS Sekreteri
15:15-15:25 ARA
15:25-16:40 SAHA VE OFİS ÇALIŞMALARINDA RİSK ETMENLERİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr.Alp ERGÖR - İzmir Tabip Odası

Yüksekte Çalışmalarda İşe Uygunluk
Dr.Rana SAVLU - İzmir Tabip Odası

Ofis Ergonomisi
Dr. Zühal AKGÜN - İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı


TEKNİK GEZİ

1-MİRA (İple Erişim)

2-Üçkuyular Narlıdere Metro Şantiyesi


YEREL YÖNETİMLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU PROGRAM
Fuar İzmir Gaziemir C Hol
2. GÜN
(17 KASIM 2022 PERŞEMBE)
10:00-11:15 BELEDİYELERDE YAPIM İŞLERİ VE İSG
Oturum Başkanı: Murat YENİGÜL - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanı

Yapım İşlerinde Çevre Düzenlenmesi, Kontrolü ve İskeleler
Doç. Dr. Özge AKBOĞA KALE - İnşaat Mühendisleri Odası

Yapılarda Elektrik Kaynaklı Yangınlar
Egemen AKKUŞ - Elektrik Mühendisleri Odası

Havuzlarda Elektrik Tesisatları ve Güvenliği
Eren İPEK - Elektrik Mühendisleri Odası

İş Ekipmanlarında Periyodik Kontrol
Tolga SÜTEKİN - Makina Mühendisleri Odası
11:15-11:25 ARA
11:25-12:40 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU- İŞ KAZALARI
Oturum Başkanı: Ali Celal ERGİN - İZENERJİ A.Ş. Genel Müdürü

Yerel Yönetimlerin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde Yükümlülükleri
Şah Şeyhmus EKTİRİCİ - TİGEP

İş Kazaları ve Mühendislik Yaklaşımı
Alper HANCI - Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Müfettişi

Yerel Yönetimlerde yaşanan iş kazalarının hukuksal örnekleri
Av. Ahmet AKSU - İZELMAN A.Ş. ve İZBETON A.Ş. Hukuk Danışmanı
12:40-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
13:30-15:00 ASBEST
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Bahriye Oya İTİL - Türk Toraks Derneği

Uzm. Dr. Aylin GÜNGÖR ÇİFCİ -İzmir Tabip Odası
Doç. Dr. Selim BARADAN - İnşaat Mühendisleri Odası
Mehmet Şeyhmus ENSARİ - Asbest Söküm Uzmanları Derneği
15:00-15:15 ARA
15:15-16:45 İŞ SAĞLIĞINDA RİSK ETMENLERİ
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aslı DAVAS - İzmir Tabip Odası

Biyolojik risklerin olduğu işyerlerinde işe giriş ve periyodik izlem muayeneler
Dr. Sibel AKAY TIKIROĞLU - İzmir Tabip Odası

Kimyasal risklerin olduğu işyerlerinde işe giriş ve periyodik izlem muayeneleri
Prof. Dr. Engin TUTKUN - İzmir Tabip Odası
TEKNİK GEZİ(Başvuru Yapanlar)

1-MİRA (İple Erişim)

2-Üçkuyular Narlıdere Metro Şantiyesi


YEREL YÖNETİMLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU PROGRAM
Fuar İzmir Gaziemir C Hol
3. GÜN
(18 KASIM 2022 CUMA)
10:00-11:15 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE BELGELENDİRME
Oturum Başkanı: Cahit KURTULAN - İzmir Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanı

Mithat DOĞUELLİ - Türk Standartları Enstitüsü
Asena Deniz SAKİN - Mesleki Yeterlilik Kurumu

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimlerinde İstenen Belgeler
Ahmet DÜKÜNLÜ - Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Müfettişi
11:15-11:25 ARA
11:25-12:40 BELEDİYELERDE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Oturum Başkanı: Ahmet Ata TEMİZ - İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Dr.Özkan Kaan KARADAĞ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSG Şube Müdürü
Mustafa CAN - Ankara Büyükşehir Belediyesi İSG Şube Müdürü
Hatice ŞAĞIN - İzmir Büyükşehir Belediyesi İSG Şube Müdürü
12:40-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
13:30-15:00 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE PAYDAŞLAR
Oturum Başkanı:Nilüfer ÇINARLI MUTLU - İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Karar Destek Sistemleri ile Yürütülmesi Sürecinde Dinamik Kontrol Matris Kullanımı
Öğr. Üyesi Abidin ÖZLER - Üsküdar Üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Bir Parçası Olarak Yol Güvenliği
Canbek HURMOĞLU - Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İple Erişim Uygulamaları
Sinan YÜKSEL - İple Erişim Uzmanı
15:00-15:15 ARA
15:15-16:45 İŞYERİNDE BAĞIMLILIK: Güncel Durum ve Sorunlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin TUTKUN - İzmir Tabip Odası

İşyerinde Madde Bağımlısı Çalışanı Tanımak, Madde Bağımlılığında Toksikolojik Analizleri Değerlendirmek ve Yönetmek
Doç. Dr. Servet Birgin İRİTAŞ - Adli Tıp & Toksikoloji Uzm.

İşyerinde Madde Bağımlılığı ile Mücadele
Dr. Rıfat SERTTAŞ -Maden İşyeri Hekimi/SOMA

Adli Tıp Bakışıyla İşyerinde Madde Bağımlılığının Hukuki Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Sezer ÖNER - Hukukçu & Adli Tıp Uzm.
17:00 KAPANIŞ VE TEŞEKKÜR
Önemli Bilgilendirme Basmane Meydanı Kültürpark 9 Eylül kapısı önünden ücretsiz servislerimiz aşağıdaki saatlerde kaldırılacaktır.
16 Kasım 2022 Saat: 08:30
17 Kasım 2022 Saat: 09:15
18 Kasım 2022 Saat: 09:15
Alternatif olarak Eshot otobüs saatlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
https://www.eshot.gov.tr/tr/UlasimSaatleri/92/288
https://www.eshot.gov.tr/tr/UlasimSaatleri/540/288
https://www.eshot.gov.tr/tr/UlasimSaatleri/610/288
https://www.eshot.gov.tr/tr/UlasimSaatleri/650/288
ulasimpic